Archiwa tagu: tar

sysadmin – Archiwizacja i kompresja katalogów w systemie Linux

W celu stworzenia kopii bezpieczeństwa plików, spakowania całego katalogu wiadomości mailowych Twojego użytkownika lub folderu zawierającego stworzoną przez Ciebie aplikację – możesz skorzystać z narzędzia tar (Tape ARchiverdystrybuowanego na licencji GNU. Narzędzie to służy do tworzenia archiwów plików oraz całych katalogów.
Z tego artykułu dowiesz się w jaki sposób stworzyć archiwum zawierające katalog wraz z jego zawartością oraz jak wyodrębnić spakowane dane z archiwum. Pokażę Ci także w jaki sposób zmniejszyć objętość archiwum za pomocą kompresji danych używając darmowego narzędzia o nazwie gzip, dystrybuowanego również na licencji GNU.

Tworzenie archiwum katalogu

Do umieszczenia całego katalogu wraz z zawartością w jednym pliku (tzw. archiwum) służy darmowe narzędzie o nazwie tar. Dodatkowo archiwum może zostać skompresowane przy pomocy popularnego narzędzia gzip aby zajmowało mniejszą przestrzeń na dysku.

Umieszczanie całego katalogu w archiwum przy pomocy narzędzia tar:

 1. Przykładowo, jeśli masz katalog /home/użytkownik/archiwum, wykonaj następujące polecenie:
  tar -cvf archiwum.tar /home/użytkownik/archiwum

  -c: tworzy archiwum,
  -v: wypisuje nazwy plików umieszczanych w archiwum,
  -f: określa rozszerzenie pliku archiwum.

  W roboczym katalogu zostanie stworzony plik o nazwie archiwum.tar zawierający cały katalog /home/użytkownik/archiwum wraz z jego zawartością (innymi katalogami oraz plikami).

Umieszczanie całego katalogu w archiwum przy pomocy narzędzia tar a następnie kompresowanie przy pomocy narzędzia gzip:

 1. Przykładowo, jeśli masz katalog /home/użytkownik/archiwum, wykonaj następujące polecenie:
  tar -zcvf archiwum.tar.gz /home/użytkownik/archiwum

  -z: włącza kompresję programem gzip.

  W roboczym katalogu zostanie stworzony skompresowany plik o nazwie archiwum.tar.gz zawierający cały katalog /home/użytkownik/archiwum wraz z jego zawartością (innymi katalogami oraz plikami).

Wyodrębnianie plików oraz katalogów z archiwum

W celu wyodrębnienia plików oraz katalogów z wcześniej stworzonego archiwum w formacie tar należy użyć tego samego narzędzia z parametrem -x. To samo dotyczy archiwów kompresowanych przy pomocy gzip. W tym wypadku należy użyć dodatkowo parametru -z. Możliwe jest także użycie parametru -C w celu wskazania katalogu, do którego chcesz wyodrębnić pliki archiwum.

Wyodrębnianie plików oraz katalogów z archiwum w formacie tar:

 1. Przykładowo, jeśli masz plik o nazwie archiwum.tar, wykonaj następujące polecenie:
  tar -xvf archiwum.tar

  -x: wyodrębnia pliki z archiwum,
  -v: wypisuje nazwy plików umieszczanych w archiwum,
  -f: określa rozszerzenie pliku archiwum.

  Zostaną wyodrębnione wszystkie pliki oraz katalogi z pliku o nazwie archiwum.tar.

Wyodrębnianie plików oraz katalogów ze skompresowanego archiwum w formacie tar.gz:

 1. Przykładowo, jeśli masz plik o nazwie archiwum.tar.gz, wykonaj następujące polecenie:
  tar -zxvf archiwum.tar.gz

  -z: włącza dekompresję programem gzip.

  Zostaną wyodrębnione i dekompresowane wszystkie pliki oraz katalogi z pliku o nazwie archiwum.tar.gz.

Wyodrębnianie plików oraz katalogów ze skompresowanego archiwum tar.gz do wskazanego katalogu:

 1.  Przykładowo, jeśli masz plik o nazwie archiwum.tar.gz, wykonaj następujące polecenie:
  tar -zxvf archiwum.tar.gz -C /tmp

  -C: wyodrębnia pliki do wskazanego katalogu.

  Zostaną wyodrębnione i dekompresowane wszystkie pliki oraz katalogi z pliku o nazwie archiwum.tar.gz do wskazanego katalogu /tmp.

sysadmin – Instalacja serwera TeamSpeak w systemie Linux

Istnieje świetne i darmowe narzędzie ułatwiające komunikację, dające możliwość rozmowy na żywo – a przy tym nieobciążające systemu operacyjnego w znaczący sposób. Narzędzie to nazywa się TeamSpeak. Jest ono bardzo często wykorzystywane przez graczy komputerowych.
W tym artykule dowiesz się w jaki sposób uruchomić serwer TeamSpeak na własnym serwerze Linux oraz jak skonfigurować automatyczne uruchomienie serwera TeamSpeak po restarcie serwera Linux.

Instalacja oraz uruchomienie serwera TeamSpeak

W celu komunikacji za pomocą narzędzia TeamSpeak konieczne jest podłączenie oprogramowania klienta do serwera. Istnieje wiele publicznych i tematycznych serwerów. W zależności od potrzeb możliwe jest uruchomienie własnego serwera.

Uruchamianie własnego serwera TeamSpeak:

 1. Po pierwsze należy stworzyć użytkownika z ograniczonymi uprawnieniami, który będzie uruchamiał oprogramowanie serwera. Stwórz użytkownika wykonaj następujące polecenie:
  useradd -m nazwa_użytkownika

  Nadaj własną nazwę użytkownika w miejsce nazwa_użytkownika, np: ts3srv.
  Zostanie stworzony użytkownik o zadanej nazwie wraz z katalogiem domowym.

 2. Nadaj hasło stworzonemu użytkownikowi wykonując następujące polecenie:
  passwd nazwa_użytkownika

  W miejsce nazwa_użytkownika wstaw nazwę stworzonego przez siebie użytkownika.

 3. Zaloguj się jako stworzony użytkownik wykonując następujące polecenie:
  su nazwa_użytkownika

  W miejsce nazwa_użytkownika wstaw nazwę stworzonego przez siebie użytkownika.
  Zostaniesz zapytany o hasło.

 4. Przejdź do katalogu domowego użytkownika wykonując następujące polecenie:
  cd
 5. Do katalogu domowego użytkownika pobierz pliki serwera TeamSpeak. Pliki serwera TeamSpeak możesz pobrać z tej strony. Pamiętaj aby wybrać wersję dla systemu Linux oraz dla odpowiedniej architektury procesora. W moim wypadku będzie to amd64.
  wget http://dl.4players.de/ts/releases/3.0.11.2/teamspeak3-server_linux-amd64-3.0.11.2.tar.gz

  W katalogu roboczym zostanie zapisane skompresowane archiwum zawierające pliki serwera TeamSpeak.

 6. Wyodrębnij oraz dekompresuj pliki serwera TeamSpeak z archiwum wykonując następujące polecenie:
  tar -xvfz teamspeak3-server_linux-amd64-3.0.11.2.tar.gz

  Zostanie stworzony folder o nazwie teamspeak3-server_linux-amd64-3.0.11.2 zawierający pliki serwera TeamSpeak.

 7. Przejdź do rozpakowanego katalogu wykonując następujące polecenie:
  cd teamspeak3-server_linux-amd64-3.0.11.2
 8. Uruchom serwer TeamSpeak wykonując następujące polecenie:
  ./ts3server_startscript.sh start

  Na ekranie zostanie wyświetlona nazwa użytkownika administrator, jego hasło oraz jednorazowy token autentykacji. Użyj ich aby uzyskać prawa administratora serwera.

 9. Pamiętaj o zmodyfikowaniu reguły firewalla (jeśli go używasz – a powinieneś!) tak, aby pozwalał na łączenie się z serwerem TeamSpeak na używanych przez niego portach. Konieczne jest przepuszczenie ruchu na portach TCP: 10011, 30033 oraz UDP: 9987. Możesz skorzystać z przygotowanych przeze mnie reguł iptables.
  -A INPUT -p tcp --dport 10011 -j ACCEPT
  -A INPUT -p tcp --dport 30033 -j ACCEPT
  -A INPUT -p udp --dport 9987 -j ACCEPT

To wszystko. Twój serwer TeamSpeak jest gotowy do podłączenia. Zaloguj się w nim jako administrator, co umożliwi zarządzanie serwerem, tworzenie pokoi oraz szereg innych operacji administracyjnych.

Automatyczne uruchamianie serwera TeamSpeak po restarcie serwera Linux

Jeśli chcesz aby twój serwer TeamSpeak uruchamiał się automatycznie po restarcie serwera Linux musisz dodać odpowiednią linię do tabeli cron użytkownika, który uruchamia serwer TeamSpeak.

Konfiguracja crontab do automatycznego uruchamiania serwera TeamSpeak po restarcie:

 1. Będąc zalogowanym jako użytkownik, który ma uruchamiać serwer TeamSpeak (np: ts3srv), wykonaj następujące polecenie:
  crontab -e

  Zostanie uruchomiona edycja tabeli cron w domyślnym edytorze tekstu.

 2. W nowej linii tabeli cron dodaj polecenie uruchomienia serwera TeamSpeak po restarcie serwera Linux. Pamiętaj aby podać dokładną ścieżkę do Twojego serwera TeamSpeak!
  @reboot /home/nazwa_użytkownika/teamspeak3-server_linux-amd64/ts3server_startscript.sh start
  

  W miejsce nazwa_użytkownika wstaw nazwę użytkownika uruchamiającego serwer TeamSpeak.

 3. Zapisz tabelę cron oraz zamknij jej edycję.

To wszystko. Serwer TeamSpeak powinien zostać uruchomiony ponownie po każdym restarcie serwera Linux przez użytkownika, którego tabelę cron edytowałeś.