sysadmin – Instalacja XenTools w systemie Linux

XenTools to zestaw narzędzi przeznaczony dla maszyn wirtualnych z systemem Linux lub Windows w środowisku wirtualizacyjnym XenServer. XenTools dostarcza agenta zarządzania oraz sterowniki wysokiej wydajności zwiększające wydajność dysków i sieci maszyn wirtualnych. XenTools powinno być zainstalowane dla każdej maszyny wirtualnej (Windows lub Linux) aby umożliwić korzystanie z xe CLI lub XenCenter.
Instalacja XenTools na maszynie wirtualnej daje następujące dodatkowe możliwości:

 1. Czyste zamykanie, restartowanie lub usypianie maszyny wirtualnej.
 2. Podglądanie wydajności maszyny w XenCenter.
 3. Migrowanie uruchomionej wirtualnej maszyny (poprzez XenMonitor).
 4. Tworzenie migawek maszyny wirtualnej oraz migawek ze zrzutem pamięci (checkpoint) lub usuwanie migawek maszyny wirtualnej.
 5. Zmianę liczby vCPU (wirtualnych jednostek CPU) w działającej maszynie wirtualnej z systemem Linux. Maszyny wirtualne z systemem Windows wymagają ponownego uruchomienia.

Instalacja XenTools w systemie Linux

 1. W XenCenter wybierz maszynę wirtualną, a następnie w zakładce Generals kliknij Install XenServer Tools lub z menu VM wybierz Install XenServer Tools.
 2. Przejdź na zakładkę Console, następnie zaloguj się do systemu jako użytkownik z uprawnieniami administratora (np: root).
 3. Zamontuj obraz ISO w maszynie wirtualnej za pomocą następującego polecenia:
  mount /dev/cdrom /media/cdrom
 4. Jako użytkownik z uprawnieniami administratora wykonaj skrypt instalacyjny za pomocą następującego polecenia:
  /media/cdrom/Linux/install.sh
 5. Jeśli kernel i XenTools zostało zainstalowane lub zaktualizowane z poprzedniej wersji – należy ponownie uruchomić maszynę wirtualną za pomocą następującego polecenia:
  reboot