Archiwa tagu: XenCenter

sysadmin – Instalacja aktualizacji XenServer za pomocą interfejsu linii poleceń XE

Firma Citrix Systems wydając XenServer w wersji 6.2 poinformowała, że od tego momentu ich produkt będzie w pełni otwarty. Umożliwiło to używanie ich hipernadzorcy typu pierwszego w pełni legalnie wraz ze wszystkimi jego dobrodziejstwami. Powstał przy tym problem z instalowaniem aktualizacji przy wykorzystaniu graficznego interfejsu zarządzania XenCenter. Tylko użytkownicy posiadający płatną licencję mogą wykonywać aktualizacje bez problemów. Na szczęście z pomocą przychodzi interfejs linii poleceń o nazwie XE.
Tutaj należy wspomnieć, że w przypadku XenServer w wersji 6.5 problem ten zniknął. Firma Citrix umożliwiła aktualizacje nawet tym użytkownikom, którzy nie posiadają ważnej licencji. Polecam wykonanie aktualizacji środowiska XenServer do wersji 6.5.
W tym artykule dowiesz się jak zainstalować aktualizacje XenServer na wszystkich hostach w puli przy wykorzystaniu interfejsu linii poleceń XE.

Instalacja aktualizacji XenServer za pomocą interfejsu linii poleceń XE

 1. Pobierz żądaną aktualizację na dysk lokalny.
 2. Wyodrębnij pliki z archiwum ZIP. Powinieneś uzyskać dwa pliki, np: XS62ESP1024.xsupdate oraz XS62ESP1024-src-pkgs.tar.bz2. Pierwszy z plików z rozszerzeniem .xsupdate to interesująca nas aktualizacja. Drugi plik z rozszerzeniem .tar.bz2 to archiwum zawierające pliki źródłowe aktualizacji.
 3. Uruchom wiersz poleceń systemu Windows z uprawnieniami administratora oraz przejdź do lokalizacji w której zainstalowany jest XenCenter. Domyślna lokalizacja to: C:\Program Files (x86)\Citrix\XenCenter\
 4. Wgraj aktualizację (plik z rozszerzeniem .xsupdate) na Pool Master przy pomocy następującego polecenia:

  xe patch-upload -s <nazwa_hosta> -u root -pw <hasło> file-name=<ścieżka_do_pliku>\XS62ESP1024.xsupdate

  Gdzie:
  <nazwa_hosta>: adres IP lub nazwa DNS hosta Pool Master.
  <hasło>: hasło użytkownika root.
  <ścieżka_do_pliku>: ścieżka do pliku, w której wyodrębnione zostały pliki aktualizacji.

 5. Po pomyślnym wgraniu pliku aktualizacji na Pool Master, w wierszu poleceń zostanie zwrócone UUID (np: eec643a0-9c77-4026-bb8b-5fff27871b8a). Skopiuj UUID do schowka.
 6. Zainstaluj aktualizację na wszystkich hostach w puli, podając UUID żądanej aktualizacji przy pomocy następującego polecenia:
  xe -s <nazwa_hosta> -u root -pw <hasło> patch-pool-apply uuid=<UUID>

  Gdzie:
  <nazwa_hosta>: adres IP lub nazwa DNS hosta Pool Master.
  <hasło>: hasło użytkownika root.
  <UUID>: skopiowane uprzednio UUID aktualizacji, którą chcesz zainstalować.

 7. Zweryfikuj czy aktualizacja została zainstalowana poprawnie przy pomocy następującego polecenia:
  xe patch-list -s <nazwa_hosta> -u root -pw <hasło> name-label=<nazwa_aktualizacji>

  Gdzie:
  <nazwa_hosta>: adres IP lub nazwa DNS hosta Pool Master.
  <hasło>: hasło użytkownika root.
  <zazwa_aktualizacji>: nazwa pliku aktualizacji, która została zainstalowana, np: XS62ESP1024.

 8. Jeśli aktualizacja w wyniku powyższego polecenia została zainstalowana poprawnie, w linii o nazwie hosts (SRO) powinny zostać wypisane wszystkie hosty będące w puli.
 9. Aktualizacja nie przyniesie efektu dopóki wszystkie hosty będące w puli nie zostaną ponownie uruchomione. Jeśli w puli masz więcej niż jeden host, możesz migrować działające maszyny z hosta, który będziesz uruchamiał ponownie. Dzięki temu zachowasz ciągłość usług działających na maszynach wirtualnych.

sysadmin – Instalacja XenTools w systemie Linux

XenTools to zestaw narzędzi przeznaczony dla maszyn wirtualnych z systemem Linux lub Windows w środowisku wirtualizacyjnym XenServer. XenTools dostarcza agenta zarządzania oraz sterowniki wysokiej wydajności zwiększające wydajność dysków i sieci maszyn wirtualnych. XenTools powinno być zainstalowane dla każdej maszyny wirtualnej (Windows lub Linux) aby umożliwić korzystanie z xe CLI lub XenCenter.
Instalacja XenTools na maszynie wirtualnej daje następujące dodatkowe możliwości:

 1. Czyste zamykanie, restartowanie lub usypianie maszyny wirtualnej.
 2. Podglądanie wydajności maszyny w XenCenter.
 3. Migrowanie uruchomionej wirtualnej maszyny (poprzez XenMonitor).
 4. Tworzenie migawek maszyny wirtualnej oraz migawek ze zrzutem pamięci (checkpoint) lub usuwanie migawek maszyny wirtualnej.
 5. Zmianę liczby vCPU (wirtualnych jednostek CPU) w działającej maszynie wirtualnej z systemem Linux. Maszyny wirtualne z systemem Windows wymagają ponownego uruchomienia.

Instalacja XenTools w systemie Linux

 1. W XenCenter wybierz maszynę wirtualną, a następnie w zakładce Generals kliknij Install XenServer Tools lub z menu VM wybierz Install XenServer Tools.
 2. Przejdź na zakładkę Console, następnie zaloguj się do systemu jako użytkownik z uprawnieniami administratora (np: root).
 3. Zamontuj obraz ISO w maszynie wirtualnej za pomocą następującego polecenia:
  mount /dev/cdrom /media/cdrom
 4. Jako użytkownik z uprawnieniami administratora wykonaj skrypt instalacyjny za pomocą następującego polecenia:
  /media/cdrom/Linux/install.sh
 5. Jeśli kernel i XenTools zostało zainstalowane lub zaktualizowane z poprzedniej wersji – należy ponownie uruchomić maszynę wirtualną za pomocą następującego polecenia:
  reboot