sysadmin – Archiwizacja i kompresja katalogów w systemie Linux

W celu stworzenia kopii bezpieczeństwa plików, spakowania całego katalogu wiadomości mailowych Twojego użytkownika lub folderu zawierającego stworzoną przez Ciebie aplikację – możesz skorzystać z narzędzia tar (Tape ARchiverdystrybuowanego na licencji GNU. Narzędzie to służy do tworzenia archiwów plików oraz całych katalogów.
Z tego artykułu dowiesz się w jaki sposób stworzyć archiwum zawierające katalog wraz z jego zawartością oraz jak wyodrębnić spakowane dane z archiwum. Pokażę Ci także w jaki sposób zmniejszyć objętość archiwum za pomocą kompresji danych używając darmowego narzędzia o nazwie gzip, dystrybuowanego również na licencji GNU.

Tworzenie archiwum katalogu

Do umieszczenia całego katalogu wraz z zawartością w jednym pliku (tzw. archiwum) służy darmowe narzędzie o nazwie tar. Dodatkowo archiwum może zostać skompresowane przy pomocy popularnego narzędzia gzip aby zajmowało mniejszą przestrzeń na dysku.

Umieszczanie całego katalogu w archiwum przy pomocy narzędzia tar:

 1. Przykładowo, jeśli masz katalog /home/użytkownik/archiwum, wykonaj następujące polecenie:
  tar -cvf archiwum.tar /home/użytkownik/archiwum

  -c: tworzy archiwum,
  -v: wypisuje nazwy plików umieszczanych w archiwum,
  -f: określa rozszerzenie pliku archiwum.

  W roboczym katalogu zostanie stworzony plik o nazwie archiwum.tar zawierający cały katalog /home/użytkownik/archiwum wraz z jego zawartością (innymi katalogami oraz plikami).

Umieszczanie całego katalogu w archiwum przy pomocy narzędzia tar a następnie kompresowanie przy pomocy narzędzia gzip:

 1. Przykładowo, jeśli masz katalog /home/użytkownik/archiwum, wykonaj następujące polecenie:
  tar -zcvf archiwum.tar.gz /home/użytkownik/archiwum

  -z: włącza kompresję programem gzip.

  W roboczym katalogu zostanie stworzony skompresowany plik o nazwie archiwum.tar.gz zawierający cały katalog /home/użytkownik/archiwum wraz z jego zawartością (innymi katalogami oraz plikami).

Wyodrębnianie plików oraz katalogów z archiwum

W celu wyodrębnienia plików oraz katalogów z wcześniej stworzonego archiwum w formacie tar należy użyć tego samego narzędzia z parametrem -x. To samo dotyczy archiwów kompresowanych przy pomocy gzip. W tym wypadku należy użyć dodatkowo parametru -z. Możliwe jest także użycie parametru -C w celu wskazania katalogu, do którego chcesz wyodrębnić pliki archiwum.

Wyodrębnianie plików oraz katalogów z archiwum w formacie tar:

 1. Przykładowo, jeśli masz plik o nazwie archiwum.tar, wykonaj następujące polecenie:
  tar -xvf archiwum.tar

  -x: wyodrębnia pliki z archiwum,
  -v: wypisuje nazwy plików umieszczanych w archiwum,
  -f: określa rozszerzenie pliku archiwum.

  Zostaną wyodrębnione wszystkie pliki oraz katalogi z pliku o nazwie archiwum.tar.

Wyodrębnianie plików oraz katalogów ze skompresowanego archiwum w formacie tar.gz:

 1. Przykładowo, jeśli masz plik o nazwie archiwum.tar.gz, wykonaj następujące polecenie:
  tar -zxvf archiwum.tar.gz

  -z: włącza dekompresję programem gzip.

  Zostaną wyodrębnione i dekompresowane wszystkie pliki oraz katalogi z pliku o nazwie archiwum.tar.gz.

Wyodrębnianie plików oraz katalogów ze skompresowanego archiwum tar.gz do wskazanego katalogu:

 1.  Przykładowo, jeśli masz plik o nazwie archiwum.tar.gz, wykonaj następujące polecenie:
  tar -zxvf archiwum.tar.gz -C /tmp

  -C: wyodrębnia pliki do wskazanego katalogu.

  Zostaną wyodrębnione i dekompresowane wszystkie pliki oraz katalogi z pliku o nazwie archiwum.tar.gz do wskazanego katalogu /tmp.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *