Archiwa tagu: wudt

sysadmin – Instalacja systemu Windows Vista, 7 bądź 8 z pendrive

Ostatni artykuł opisywał sposób tworzenia zestawu narzędzi Hiren’s Boot Pendrive. Można użyć je w „zepsutym” urządzeniu, w którym brak jest napędu CD-ROM, ale jest przynajmniej jeden działający port USB. Pojawiło się pytanie (co mnie bardzo cieszy) jak radzić sobie w takim samym przypadku (niedziałający/brak napędu CD-ROM) z instalacją systemu Windows.
W tym artykule dowiesz się jak przygotować bootowalny nośnik pendrive z instalacyjną wersją systemu Windows Vista, 7 bądź 8. Artykuł podzielony jest na dwie części opisujące dwie różne metody. Pierwsza z nich jest prostą metodą korzystającą z narzędzia Microsoftu o nazwie Windows USB/DVD Download Tool. Druga część przeznaczona jest dla zaawansowanych użytkowników korzystających z narzędzi wiersza poleceń systemu Windows.

Metoda pierwsza – Windows USB/DVD Download Tool

Pierwsza metoda tworzenia bootowalnego nośnika pendrive z instalacyjną wersją systemu Windows jest prostą metodą wykorzystującą narzędzie firmy Microsoft o nazwie Windows USB/DVD Download Tool. Narzędzie przygotowane  zostało z myślą o użytkownikach, którzy swoją wersję systemu Windows pobrali w formacie ISO z witryny www.microsoftstore.com lub z programu MSDN. Praktycznie działa ono z każdym obrazem płyty instalacyjnej systemu Windows Vista, 7 bądź 8. Zakładam, że masz dostęp do komputera z działającym systemem Windows.

Przygotowywanie bootowalnego nośnika z instalacyjną wersją systemu Windows przy wykorzystaniu narzędzia Windows USB/DVD Download Tool:

 1. Pobierz najnowszą wersję narzędzia Windows USB/DVD Download Tool z witryny wudt.codeplex.com
 2. Zainstaluj narzędzie w swoim systemie.
 3. Uruchom narzędzie wybierając kolejno:
  Start > Wszystkie programyWindows USB/DVD Download ToolWindows USB/DVD Download Tool
 4. W pierwszym kroku należy wybrać obraz dysku ISO, który zostanie wgrany na nośnik pendrive bądź DVD.
  wudt01
 5. W drugim kroku należy wybrać na jaki nośnik ma zostać wgrany obraz wcześniej wybranej płyty ISO.
  wudt02 W naszym wypadku będzie to nośnik pendrive (USB device), dlatego pominę opcję DVD.
 6. W trzecim kroku należy wybrać, na który nośnik ma zostać wgrany wybrany w pierwszym kroku obraz ISO.
  wudt03 W przypadku pendrive wymagany jest nośnik o wielkości przynajmniej 4GB.
 7. Po wybraniu nośnika na który ma zostać wgrany obraz ISO i kliknięciu Begin copy zostaniesz zapytany czy na pewno chcesz wykonać tę operację (dwukrotnie). Po potwierdzeniu chęci wykonania tej czynności narzędzie zacznie kopiować zawartość obrazu ISO na nośnik pendrive.
  wudt04
 8. Po skończonej operacji Twój nośnik jest gotowy do działania. Możesz skorzystać z niego do zainstalowania świeżej kopii systemu Windows na komputerze.

Metoda druga – dla zaawansowanych użytkowników

Drugą metodą tworzenia bootowalnego nośnika z instalacyjną wersją systemu Windows, którą opiszę w tym artykule, jest metoda przeznaczona dla zaawansowanych użytkowników. W metodzie tej zostaną wykorzystane narzędzia wiersza poleceń systemu Windows. W tej części artykułu zakładam, że znasz podstawowe polecenia wiersza poleceń systemu Windows oraz wiesz jak z niego korzystać. Pierwszym krokiem będzie przygotowanie nośnika pendrive poprzez stworzenie aktywnej partycji z systemem plików FAT32. Kolejnym krokiem będzie stworzenie sektora rozruchowego na nośniku pendrive. Ostatnim krokiem będzie przegranie zawartości płyty instalacyjnej systemu Windows na nośnik pendrive.

Przygotowywanie nośnika pendrive:

 1. Uruchom wiersz poleceń systemu Windows.
  Wybierz: Start > Uruchom > cmdEnter/OK
  Alternatywnie: WinKey + R > cmd > Enter/OK
 2. Uruchom narzędzie diskpart wpisując w wierszu poleceń:
  diskpart
 3. Sprawdź jaki numer dysku ma twój nośnik pendrive poleceniem:
  list disk
 4. Wybierz dysk na którym chcesz pracować (w tym wypadku nośnik pendrive) poleceniem:
  select disk #

  przy czym # to numer Twojego nośnika pendrive.

 5. Wyczyść nośnik poleceniem:
  clean
 6. Stwórz podstawową partycję poleceniem:
  create partition primary
 7. Wybierz partycję na której chcesz pracować poleceniem:
  select partition 1
 8. Ustaw partycję jako aktywną poleceniem:
  active
 9. Wykonaj format partycji do systemu plików FAT32 poleceniem:
  format fs=fat32
 10. Zamontuj sformatowaną partycję w systemie poleceniem:
  assign
 11. Wyjdź z narzędzia diskpart poleceniem:
  exit
  

W ten sposób na nośniku pendrive została stworzona podstawowa partycja z systemem plików FAT 32, która następnie została sformatowana. Nośnik jest gotowy do stworzenia sektora rozruchowego.


Tworzenie sektora rozruchowego na nośniku pendrive:

 1. Mając ciągle uruchomiony wiersz poleceń wydaj polecenie:
  X:\boot\bootsect.exe /nt60 Y:

  Przy czym X to litera dysku z systemem Windows a Y to litera dysku z nośnika pendrive.
  Alternatywnie możesz użyć rozpakowanych plików płyty instalacyjnej Windows – w takim wypadku zamiast X podstaw ścieżkę, w której znajdują się rozpakowane pliki instalacyjne.

W ten sposób na nośniku pendrive został stworzony sektor rozruchowy. Nośnik jest gotowy do przegrania plików instalacyjnych systemu Windows.

Dodatkowo: Jeśli chcesz stworzyć bootowalny nośnik z instalacyjną wersją systemu Windows XP koniecznie użyj /nt52 zamiast /nt60. Zwróć uwagę, że system Windows XP nie posiada narzędzia bootsect.exe, dlatego do stworzenia sektora rozruchowego wciąż potrzebujesz płytę z systemem Windows Vista, 7 bądź 8.


Przegrywanie zawartości płyty instalacyjnej Windows na przygotowany nośnik pendrive:

 1. Mając ciągle uruchomiony wiersz poleceń wydaj polecenie:
  xcopy X:\* Y:\ /E /H /J /K /V

  Przy czym X to litera dysku z systemem Windows a Y to litera dysku z nośnika pendrive.
  Oraz:
  /E: Kopiuje katalogi i podkatalogi, łącznie z pustymi.
  /H: Kopiuje także pliki ukryte i systemowe.
  /J: Kopiuje, używając niebuforowanego We/Wy. Zalecane dla bardzo dużych plików.
  /K: Kopiuje atrybuty. Normalnie Xcopy resetuje atrybut tylko do odczytu.
  /V: Weryfikuje rozmiar każdego nowego pliku.
  Alternatywnie możesz użyć rozpakowanych plików płyty instalacyjnej Windows – w takim wypadku zamiast X podstaw ścieżkę, w której znajdują się rozpakowane pliki instalacyjne.

W ten sposób nośnik pendrive jest gotowy do przeprowadzenia świeżej instalacji systemu Windows na komputerze.